Domenii de competenţăDomeniul voluntar:
Scheme de certificare conform SR EN ISO/CEI 17067:

“1a”

Certificat de Conformitate cu cerinţele standardelor aplicabile

Certificat de Conformitate cu cerinţele Directivei de Joasă Tensiune 2014/35/EC

“3”

Licenţă pentru Marcă de Conformitate

Schema de Certificare “3” prevede suplimentar schemei de certificare “1a” evaluarea iniţială a producţiei şi supravagherea anuală.

Pentru domeniul voluntar OICPE evaluează conformitatea pentru grupele de produse specificate în Anexa la Certificatul de Acreditare nr. PR 017.