Companie

OICPE este organism independent de certificare a produselor electrice şi electronice ce respectă cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17065,
a legislaţiei naţionale şi europene în vigoare. Prin gama de servicii oferite, sprijinim producătorii, importatorii sau distribuitorii
de produse electrice şi electronice în evaluarea şi declararea conformităţii produselor cu cerinţele standardelor europene
armonizate / cerinţele de securitate.

Schemele de certificare utilizate pentru domeniul voluntar în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17067 sunt:

 • Schema de certificare “1a” – Certificat de Conformitate
 • Schema de certificare “3” – Licenţă pentru Marca de Conformitate
 • Schema de certificare “5” – Licenţă pentru Marca de Conformitate ce prevede suplimentar schemei de certificare “3”
  eșantionarea produselor certificate, din piață.

Marca de Conformitate este înregistrată la OSIM cu nr. 46557 şi reprezintă o garanţie a conformităţii produselor evaluate de OICPE.

Dispunem de Laborator de Încercări pentru Certificarea Produselor Electrice – LICPE, de personal calificat şi competentent
cât şi de localuri adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare şi certificare.

Printre clienţii noştri se numără companii recunoscute pe piaţa internă şi intenaţională.

Personalul OICPE activează în următoarele Comitete Tehnice ASRO având funcţii de preşedinţi, secretari, membri:

 • CT 1
Maşini electrice rotative
 • CT 33
Încercări privind riscurile la foc
 • CT 6
Radiocomunicaţii
 • CT 130
Comenzi automate pentru
aparate electrocasnice
 • CT 11
Aparate electrice mici
 • CT 131
Corpuri de iluminat
 • CT 15
Izolatoare electrice
 • CT 159
Cabluri electrice
 • CT 19
Încercări mecano-climatice
 • CT 166
Aparataj de măsurare a mărimilor
electrice fundamentale
 • CT 23
Măsurare şi comandă în procesele industriale
 • CT 238
Aptitudinile de funcţionare
ale aparatelor electrocasnice
 • CT 29
Grade de protecţie
 • CT 239
Securitatea aparatelor
electrocasnice şi similare
 • CT 30
Compatibilitate electromagnetică
 • CT 255
Securitatea uneltelor
electrice portabile cu motor


OICPE este membru în:

 • European Community Association of EMC Notified Bodies – ECANB