Cercetare

Una din activităţile secundare ale OICPE înregistrate este Cercetarea-dezvoltarea în ştiinţe naturale şi inginerie – constând în participări la proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare în infrastructura calităţii, reprezentare în organizaţiile şi consiliile de specialitate interne
şi internaţionale; activităţi de investiţii în domeniul de activitate.

În momentul de față, în societate, există un număr de 10 angajați care au și titlul de cercetător științific.

În perioada 2011 – 2016, ca organism de certificare și laborator de încercări de terță parte, OICPE a prestat servicii de încercări și certificări de produse realizate de operatori economici pe Creșterea Competitivității Economice (diverse axe prioritare și operațiuni), Fonduri Structurale, Programe Naționale, servicii obținute  prin achiziție publică de servicii prin procedura licitație deschisă în cadrul proiectelor și prin atribuire directă.

Experienţa acumulată în programe cu finanţare de la buget

Electric Products Certification Independent Body – OICPE

Perioada de desfășurare Achizitor /Denumire Proiect / Servicii Program
2015 ICPE CA * /

Cercetări/Experimentări în vederea realizării instalației pentru reciclarea deșeurilor prin dezasamblarea selectivă cu ajutorul impulsurilor electrice de înaltă tensiune/

Servicii de utilizare laborator

PN II PT PCCA 2013-4-1100
2014 ICPE Bistrița

AB-CL2-Stația de epurare Alba Iulia- Instalații electrice și de automatizare aferente stației de epurare Alba Iulia

Proiect nr. 4010/2012/

Servicii pentru încercare și certificare

Beneficiar: SC APA CTTA SA ALBA
2014 REDANS SRL **/

Rețele inteligente pentru sisteme automate navale/

Servicii pentru încercare și certificare Router de comunicații de date pentru protocoale industriale tip GateRO

Creșterea Competitivității Economice, Domeniul major de intervenție 2.3-Accesul intreprinderilor la activități de cercetare-dezvoltare și inovare, Operațiunea 2.3.1-Sprijin pentru start-up-urile și spin-off-urile inovative
2013-2014 AMIRAS C&L IMPEX SRL */

Noi produse inovative bazate pe LED-uri destinate iluminatului /

Servicii de utilizare de laboratoare și servicii de etichetare, testare și certificare a calității

 

Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2-Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare, Domeniul major de intervenție 2.3-Accesul intreprinderilor la activități de cercetare-dezvoltare și inovare, Operațiunea 2.3.3- Promovarea inovării în cadrul intreprinderilor
2013 DIGITECH ELECTRIC SRL **/

Centrală eoliană sferică/

Certificare produse tip CES

Fonduri Structurale. Programul POS-CCE, Axa prioritară 2
2013 ICPE SA *  /

Sisteme eficiente și ecologice de iluminat electric cu lămpi compacte cu alimentare electronică la înaltă frecvență/

Servicii de testare tehnică în laborator privind EMC

Fonduri Structurale. Programul POS-CCE, Axa prioritară 2, Operațiunea O2.1.1 (conducător proiect – Mega Vox)
2011-2012 PROBIT SRL **/

Creșterea competitivității pe piața UE a produselor PROBIT SRL prin continuarea certificării noilor produse și etichetarea ecologică a acestora/ Incercări și certificare Automat programabil

Creșterea Competitivității Economice
2011-2013 ICPE ACTEL SA * /

Creșterea competitivității ICPE ACTEL prin certificarea principalelor familii de produse din nomenclator / Servicii pentru evaluarea și certificarea familiilor de produse din nomenclatorul SC ICPE ACTEL SA

Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 1- Un sistem inovativ și eco-eficient de producție, Domeniul de intervenție 1.1- Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, Operațiunea b-Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale

 

  •  In cadrul ICPE – DICPE
Perioada de desfășurare Proiect Program
2006-2008

 

Extinderea domeniului de acreditare a laboratorului de încercări pentru certificarea produselor electrice cu încercări privind securitatea echipamentelor pentru tehnologia informaţiei CEEX

modul IV

2005-2007

 

Extinderea acreditării domeniului de încercări al laboratorului pentru aparataj electric de joasă

tensiune, echipamentul electric al maşinilor şi securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare şi analoage

CEEX

modul IV

2004-2006 Metoda de determinare a absorbtiei de apa a izolatiilor si mantalelor cablurilor electrice conform cerintelor UE. CALIST
2004-2006 Metoda si instalatie pentru incercarea la flexiuni alternante a cablurilor electrice, conform cerintelor UE. CALIST
2004-2006 Metode si dispozitive pentru incercarea la suprasarcina termica si determinarea rezistentei la penetrare a cablurilor electrice conform cerintelor UE. CALIST
2004-2006 Preluarea si aplicarea reglementarilor si ghidurilor elaborate de Comisia Europeana in activitatile de certificare, in vederea recunoasterii / desemnarii organismului pentru evaluarea conformitatii in domeniile reglementate privind echipamentele electrice de joasa tensiune si compatibilitatea electromagnetica. INFRAS
2003-2005 Metoda și instalatie de incercare la abraziune a cablurilor feroviare si auto CALIST
2003-2005 Metode și dispozitive pentru verificarea comportării cablurilor electrice la temperaturi joase, conform cerințelor UE CALIST
2002-2004 Metoda și instalație de încercare la foc a produselor electrotehnice, conform cerințelor UE CALIST
2002-2004 Adoptarea standardelor europene ca standarde române din domeniile: conductoare de bobinaj, cabluri coaxiale și de telecomunicații, încercări privind riscurile de foc și încercări mecano-climatice CALIST
2002-2004 Studiu de impact privind preluarea directivelor europene in domeniul aparatelor electrice si electronice INFRAS
2001-2003 Adoptarea standardelor europene ca standarde române in diverse domenii din electrotehnică CALIST
2001-2003 Extinderea domeniului de acreditare al laboratorului de încercări privind compatibilitatea electromagnetică – imunitatea la câmp electromagnetic radiat INFRAS
2001-2003 Adoptarea standardelor europene ca standarde române in domeniul:
– aparate electrice de uz casnic și scopuri similare (standarde de securitate si de performanțe)
– corpuri de iluminat si accesorii (standarde de securitate)
– grade de protecție asigurate prin carcase (standard fundamental de securitate)
CALIST

* Achiziție publică de servicii prin procedura licitație deschisă în cadrul proiectelor
** Atribuire directă