Familii de produse

 • Aparate electrice de uz casnic
 • Unelte electrice cu motor
 • Iluminat electric, surse şi corpuri de iluminat
 • Transformatoare fără dielectric lichid, de mică putere (până la 16 kVA)
 • Aparate electronice, audio, video şi similare
 • Aparataj electric de joasă tensiune
 • Aparataj electric de înaltă tensiune
 • Cabluri şi conductoare electrice
 • Sisteme și accesorii destinate gestionării instalațiilor electrice
 • Echipamentul electric al maşinilor
 • Echipamente birotică şi telefonie
 • Sisteme de alarmare, supraveghere, antiincendiu, control antifurt, TVCI şi similare
 • Echipamente IT
 • Echipamente electro-medicale

Fam de produse-01