Notificare NB 2728

Începând cu data de 15 iunie 2017, OICPE a devenit singurul organism din România notificat UE în cadrul sistemelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei 1+ şi respectiv 3  prevăzute de Regulamentul (UE) 305:2011 pentru cablurile de energie, comandă și de comunicații pentru aplicații generale în lucrări de construcții.
Regulamentul (UE) nr. 305:2011 introduce prescripţii şi reguli noi care au implicaţii şi asupra producătorilor de cabluri  a căror piaţă de desfacere este Uniunea Europeană. În acest sens, începând din 01.07.2016, au fost implementate noi prescripţii de certificare şi pentru marcajul CE la cablurile de energie, comandă şi de comunicaţii cu aplicaţii generale în lucrări de construcţii.
Din data de 01.07.2017 a fost introdusă obligativitatea pentru determinarea produsului – tip şi a marcajului CE pentru cablurile aflate sub incidenţa documentului de referinţă SR EN 50575:2015.

Electric Products Certification Indepentdent Body – OICPE SRL, prin Laboratorul de Încercări pentru Certificarea Produselor Electrice –LICPE, a obţinut anul trecut și acreditarea pentru efectuarea încercărilor care permit stabilirea performanţelor privind reacţia la foc a cablurilor de energie, comandă şi de comunicaţii pentru aplicaţii generale în lucrări de construcţii.