Încercări de securitate

Incercari de securitate-01
Tipul/Denumirea  încercării
Nr.crt. din Anexa la Certificat de Acreditare LI 911

 1. Determinarea încadrării în clasa de protecţie şi gradul de protecţie / 1
 2. Verificarea  marcării / 2
 3. Încercarea  privind protecţia împotriva accesibilităţii la părţile sub tensiune / 3
 4. Măsurarea caracteristicilor electrice  (tensiune, putere, curent etc.) / 4
 5. Încercarea la pornire / 5
 6. Măsurarea încălzirii / 6
 7. Măsurarea curentului de scurgere / 7
 8. Încercare climatică (căldură, umiditate, frig) / 8
 9. Măsurarea rezistenţei de izolaţie / 9
 10. Încercarea rigidităţii dielectrice / 10
 11. Încercarea privind protecţia transformatoarelor şi circuitelor asociate la suprasarcini / 11
 12. Încercarea la anduranţă / 12
 13. Încercarea la funcţionare anormală / 13
 14. Încercarea privind  stabilitatea şi pericolele mecanice / 14
 15. Încercarea rezistenţei mecanice / 15
 16. Încercarea privind construcţia / 16
 17. Încercarea privind racordarea la reţea, cabluri flexibile exterioare şi conductoare interne / 17
 18. Încercarea privind elementele componente / 18
 19. Încercarea privind bornele pentru conductoare exterioare  (borne cu şi fără şurub) / 19
 20. Încercarea privind legarea la pământ de protecţie / 20
 21. Încercarea privind şuruburi şi conexiuni / 21
 22. Măsurarea distanţelor de conturnare, de străpungere în aer şi a distanţelor prin izolaţie / 22
 23. Încercarea rezistenţei la căldură, foc şi formarea de căi conductoare / 23
 24. Încercarea protecţiei împotriva ruginii / 24
 25. Rezistenţa electrică a conductoarelor în urrent continuu / 25
 26. Încercarea la tensiune pe cablu finit / 26
 27. Încercarea la tensiune în apă pe conductoare constitutive / 27
 28. Rezistenţa de izolaţie a cablurilor / 28
 29. Rezistenţa de durată a izolaţiei în curent continuu / 29
 30. Determinarea capacităţii electrice / 30
 31. Verificarea dimensiunilor / 31
 32. Încercarea referitoare la marcaje şi culori / 32
 33. Încercarea la flexiuni alternante cu doi scripeţi / 33
 34. Determinarea proprietăţilor mecanice (înainte şi după îmbătrânire) / 34
 35. Îmbătrânirea termică în etuva cu aer / 35
 36. Încercarea de absorbţie de apă a izolaţiilor şi mantalelor / 36
 37. Încercarea de contracţie a izolaţiilor şi mantalelor / 37
 38. Încercarea la temperatură joasă / 38
 39. Încercarea de alungire la cald / 39
 40. Încercarea de rezistenţă la ulei mineral / 40
 41. Încercarea de presare la cald / 41
 42. Încercarea de rezistenţă la fisurare / 42
 43. Încercarea de pierdere de masă / 43
 44. Încercarea de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Categoria C / 44
 45. Încercarea la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat (procedură pentru flacără tip preamestec de 1 kW) / 45
 46. Încercarea la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat de secţiune mică (procedură pentru flacără de tip difuzie) / 46
 47. Măsurarea densității fumului degajat de cabluri care ard în condiții definite / 47
 48. Determinarea acidității (prin măsurarea pH-lui) și a conductivității gazelor degajate în timpul arderii materialelor prelevate din cabluri / 48
 49. Măsurarea căldurii și fumului degajate de cabluri în timpul încercării de propagare a flăcării / 49