Servicii

Certificarea produselor

Organismul de certificare produse ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE împreună cu laboratorul propriu LICPE este o verigă importantă în lanțul de distribuție a unui produs prin evaluarea produselor electrice și electronice și certificarea conformității acestora
cu cerințele standardelor europene armonizate, standardelor naționale și internaționale precum și cu cerințele Directivei de Joasă Tensiune.

Inspecţii în fabrică

OICPE efectuează inspecții în fabrică (de prelicență și de rutină) în numele altor organisme de certificare produse, precum VDE, DEKRA – ex. KEMA, SGS Fimko, cu care are încheiate acorduri. OICPE respectă cu strictețe procedurile organismelor în numele cărora efectuează inspecțiile

Încercări

Încercările  se efectuează în LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE – LICPE acreditat de RENAR în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025