Încercări de compatibilitate electromagnetică

Incercari de compatibilitate electromagnetica-01

Tipul/Denumirea  încercăriiNr.crt. din Anexa la Certificat de Acreditare LI 911

 1. Măsurarea tensiunii perturbatoare la borne de alimentare, de sarcină, de comandă / 50
 2. Măsurarea tensiunii perturbatoare la bornele de antenă / *
 3. Măsurarea perturbaţiilor conduse de mod comun (mod asimetric) la porturi de telecomunicaţii / 51
 4. Măsurarea puterii perturbatoare / 52
 5. Măsurarea perturbaţiilor radiate / 53
 6. Măsurarea curenţilor armonici / 54
 7. Măsurarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţilor de tensiune şi a flickerului la echipamente alimentate din reţeaua electrică publică / 55
 8. Măsurarea atenuării de inserţie la corpuri de iluminat / *
 9. Măsurarea atenuării de inserţie la filtre reţea / *
 10. Măsurarea semnalului util şi tensiunii perturbatoare la bornele de ieşire RF / *
 11. Încercarea de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune / 56
 12. Încercarea de imunitate la câmpuri magnetice cu frecvenţa reţelei de alimentare / 57
 13. Încercarea de imunitate la câmp electromagnetic / *
 14. Încercarea de imunitate la scăderea bruscă a tensiunii alternative de alimentare / *
 15. Încercarea de imunitate la variațiile tensiunii rețelei / *
 16. Încercarea de imunitate la impuls de supratensiune 1,2/50ms / *
 17. Încercarea de imunitate la descărcări electrostatice / *
 18. Încercarea de imunitate la perturbaţii conduse de RF induse de camp electromagnetic / *
 19. Încercarea de imunitate la supratensiune oscilatorie amortizată repetitivă / *
 20. Încercarea de imunitate la impuls de supratensiune sinusoidal amortizat nerepetitiv / *
 21. Încercarea de imunitate la câmp magnetic oscilant amortizat repetitiv / *
 22. Încercarea de imunitate la brum și zgomot suprapus tensiunii continue de alimentare și la reducerea bruscă a tensiunii continue / *
 23. Încercarea de imunitate la impulsuri a echipamentelor electronice de la bordul autovehiculelor / *
 24. Încercarea de imunitate la la câmp electric / *

Incercările marcate cu  * se efectuează în LICPE în regim de asigurare a calității, care respectă cerințele SR EN ISO/CEI 17025 și nu sunt acreditate.