Încercări mecano-climatice

Incercari mecano-climatice-01

Tipul/Denumirea  încercăriiNr.crt. din Anexa la Certificat de Acreditare LI 911

 1. Încercarea la şocuri mecanice (lovituri, zdruncinări, impact) / 58
 2. Încercarea la şocuri datorate manevrărilor brutale, încercare destinată în special probelor de tip echipament /59
 3. Încercarea la vibraţii sinusoidale şi aleatoare / 60
 4. Încercarea la frig / 61
 5. Încercarea la căldură uscată / 62
 6. Încercarea la variaţii de temperatură / 63
 7. Încercarea la căldură umedă ciclică (ciclu de 12+12 ore) / 64

Încercarea la căldură umedă continuă / 64

 1. Încercarea de rezistenţă la radiaţie solară artificială / *
 2. Incercareade absorbţie de apă /36
 3. Îmbătrânire termică / 35
 4. Încercarea pentru determinarea gradului de protecţie asigurat prin carcase (cod IP) / 65
 5. Încercarea pentru determinarea gradului de protecţie asigurat prin carcase împotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK) / *
 6. Încercarea la tracţiune / 66
 7. Încercări în ceață salină / 67

Incercările marcate cu  * se efectuează în LICPE în regim de asigurare a calității, care respectă cerințele SR EN ISO/CEI 17025 și nu sunt acreditate.