Încercări de înaltă tensiune

Incercari de inalta tensiune-01

Tipul/Denumirea  încercăriiNr.crt. din Anexa la Certificat de Acreditare LI 911

 1. Verificarea tensiunii de ţinere la impuls de tensiune de trăsnet 1,2/50µs domeniu încercare: până la 400kV / 68
 2. Încercarea de verificare a tensiunii reziduale la unda 1/10μs şi 8/20μs domeniu încercare: 100kA; 60 kV / 69
 3. Încercarea de ţinere la impuls curent de lungă durată – unda 2ms domeniu încercare:5 kA; 30 KV / 70
 4. Încercare la înaltă tensiune alternativă în stare uscată sau sub ploaie, domeniu încercare: până la 400kV / *
 5. Încercare la impuls de tensiune de comutaţie 250/2500µs, domeniu încercare: până la 400kV / *
 6. Încercare pentru măsurarea descărcărilor parţiale, domeniu încercare: 1-1000 pC / *
 7. Încercare pentru măsurarea descărcărilor parţiale a cablurilor de energie 1,2/50µs, domeniu încercare: 1-1000 pC / *
 8. Determinarea tensiunii de referinţă la curentul de referinţă, domeniu încercare: până la 100kV, respectiv până la 10mA / *
 9. Verificarea cablurilor de energie la cicluri de încălzire, domeniu încercare: până la 120 °C / *
 10. Încercarea de verificare a tensiunii reziduale la impuls de comutaţie – unda 30/60μs, domeniu încercare: 100 kA; 60 kV / *
 11. Încercarea de determinare/verificare a limitării tensiunii cu unda combinată, domeniu încercare: 2 mA c.a.; 100kA–impuls; 60 kV / *

Incercările marcate cu  * se efectuează în LICPE în regim de asigurare a calității, care respectă cerințele SR EN ISO/CEI 17025 și nu sunt acreditate.