Laborator – LICPE

Despre

 • Efectuează încercări de conformitate a produselor electrice şi electronice cu standardele europene armonizate, standardele internaţionale şi alte specificaţii tehnice
 • Disponibilitate de personal şi echipamente
 • Competenţa tehnică a personalului relevantă pentru produsele şi încercările de conformitate
 • Independenţa faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice
 • Activitate în Comitete Tehnice ale Asociaţiei de Standardizare din România- ASRO
 • Probitate profesională, experienţă, instruire, competenţă tehnică, imparţialitate şi corectitudine dovedită de-a lungul anilor
 • Activitatea desfăşurată este independentă, transparentă şi imparţială, garantând confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor furnizate de clienţi în timpul procesului de evaluare/încercări

Misiune

Susţinerea producătorilor români şi nu numai prin oferirea de servicii competente de încercari în vederea realizării de
produse conforme cu cerinţele prevăzute în:

–       Standardele europene armonizate publicate sub directivele şi regulamentele Uniunii Europene
–       Standardele internaţionale
–       Standardele naţionale
–       Standardele de firmă/ specificatii tehnice de produs

Promovarea protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice, mediului şi protejarea intereselor consumatorilor.

Susţinerea liberei circulaţii a mărfurilor.

Istoric

 • Activitatea laboratorului a demarat în ICPE încă din 1955 în calitate de „Serviciu de Omologări Produse Electrotehnice”
 • Acreditat din anul 1995 de RELAR  în conformitate cu SR EN 45001, Certificat de Acreditare Nr. 008-L
 • Acreditat din anul 2002 de RENAR – Organismul Naţional de Acreditare, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025
 • Autorizat de către AFER- Autoritatea Feroviară Română,  Autorizaţia  Seria AL Nr. 121/2001
 • Recunoscut de către Ministerul Economiei şi Comerţului prin Ordinul nr. 521/2004 pentru evaluarea conformităţii produselor electrice şi electronice, cu cerinţele esenţiale prevăzute de HG nr. 457/2003 – Directiva de Joasă Tensiune şi prin Ordinul nr. 552/2004 pentru evaluarea conformităţii aparatelor electrice şi electronice, cu principalele cerinţe de protecţie prevăzute de HG nr. 497/2003, Directiva de Compatibilitate Electromagnetică
 • Funcţionează din anul 2009 ca parte a OICPE