Monthly Archives: July 2016

Noi reglementări pentru producătorii de cabluri

Regulamentul (UE) nr. 305:2011 introduce prescripţii şi reguli noi care au implicaţii şi asupra producătorilor de cabluri  a căror piaţă de desfacere este Uniunea Europeană. În acest sens, începând din 01.07.2016, urmează să se implementeze noi prescripţii de certificare şi pentru marcajul CE la cablurile de energie, comandă şi de comunicaţii cu aplicaţii generale în lucrări de construcţii. Data obligativităţii pentru determinarea produsului – tip şi a marcajului CE pentru cablurile aflate sub incidenţa documentului de referinţă SR EN 50575:2015 este 01.07.2017.
Electric Products Certification Indepentdent Body – OICPE SRL, prin Laboratorul de Încercări pentru Certificarea Produselor Electrice –LICPE, a obţinut recent acreditarea şi este competent să efectueze  următoarele încercări care permit stabilirea performanţelor privind reacţia la foc a cablurilor de energie, comandă şi de comunicaţii pentru aplicaţii generale în lucrări de construcţii:
SR EN 50399: 2012 Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Măsurarea căldurii şi fumului degajate de cabluri în timpul încercării de propagare a flăcării. Aparatură de încercare, proceduri şi rezultate.SR EN 60332-1-2: 2005+A1: 2016  Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-2: Încercări la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Procedură pentru flacăra de tip preamestec de 1kW.SR EN 61034-2: 2006+A1: 2014 Măsurarea densităţii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 2: Procedura de încercare şi prescripţii.SR EN 60754-2: 2014 Încercare pe gazele degajate în timpul arderii materialelor prelevate din cabluri. Partea 2: Determinarea conductivităţii şi acidităţii (prin măsurarea pH-ului).
În momentul de faţă OICPE poate oferi seriviciile de încercări acreditate în vederea determinării, de către producătorii de cabluri, a produsului-tip ca urmare a stabilirii performanţelor privind reacţia la foc.

De asemenea vă informăm că Electric Products Certification Indepentdent Body – OICPE SRL a demarat procedurile de notificare astfel încât, în cel mai scurt timp posibil, să devină partenerul D-vs. în cadrul sistemelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei 1+ şi respectiv 3  prevăzute de Regulamentul (UE) 305:2011.