Companie

Adaugă valoare şi încredere produselor tale


OICPE este organism independent de certificare a produselor electrice şi electronice ce respectă cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17065, a legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.

Prin gama de servicii oferite, sprijinim producătorii, importatorii sau distribuitorii de produse electrice şi electronice în evaluarea şi declararea conformităţii produselor cu cerinţele standardelor europene armonizate / cerinţele de securitate.

Schemele de certificare utilizate pentru domeniul voluntar în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17067 sunt:

 • Schema de certificare “1a” – Certificat de Conformitate
 • Schema de certificare “3” – Licenţă pentru Marca de Conformitate
 • Schema de certificare “5” – Licenţă pentru Marca de Conformitate ce prevede suplimentar schemei de certificare “3”
  eșantionarea produselor certificate, din piață.

Marca de Conformitate este înregistrată la OSIM cu nr. 46557 şi reprezintă o garanţie a conformităţii produselor evaluate de OICPE.

Dispunem de Laborator de Încercări pentru Certificarea Produselor Electrice – LICPE, de personal calificat şi competentent cât şi de localuri adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare şi certificare.

Printre clienţii noştri se numără companii recunoscute pe piaţa internă şi intenaţională.

Personalul OICPE activează în următoarele Comitete Tehnice ASRO având funcţii de preşedinţi, secretari, membri:

 • CT 1
Maşini electrice rotative
 • CT 6
Radiocomunicaţii
 • CT 11
Aparate electrice mici
 • CT 15
Izolatoare electrice
 • CT 19
Încercări mecano-climatice
 • CT 23
Măsurare şi comandă în procesele industriale
 • CT 29
Grade de protecţie
 • CT 30
Compatibilitate electromagnetică
 • CT 33
Încercări privind riscurile la foc
 • CT 130
Comenzi automate pentru aparate electrocasnice
 • CT 131
Corpuri de iluminat
 • CT 159
Cabluri electrice
 • CT 166
Aparataj de măsurare a mărimilor electrice fundamentale
 • CT 238
Aptitudinile de funcţionare ale aparatelor electrocasnice
 • CT 239
Securitatea aparatelor electrocasnice şi similare
 • CT 255
Securitatea uneltelor electrice portabile cu motor

OICPE este membru în:

 • European Community Association of EMC Notified Bodies – ECANB