Despre

Expertiză tehnică

  • Efectuează încercări de conformitate a produselor electrice şi electronice cu standardele europene armonizate, standardele internaţionale şi alte specificaţii tehnice
  • Disponibilitate de personal şi echipamente
  • Competenţa tehnică a personalului relevantă pentru produsele şi încercările de conformitate
  • Independenţa faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice
  • Activitate în Comitete Tehnice ale Asociaţiei de Standardizare din România- ASRO
  • Probitate profesională, experienţă, instruire, competenţă tehnică, imparţialitate şi corectitudine dovedită de-a lungul anilor
  • Activitatea desfăşurată este independentă, transparentă şi imparţială, garantând confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor furnizate de clienţi în timpul procesului de evaluare/încercări