Istoric

  • Activitatea laboratorului a demarat în ICPE încă din 1955 în calitate de „Serviciu de Omologări Produse Electrotehnice”.
  • Acreditat din anul 1995 de RELAR în conformitate cu SR EN 45001, Certificat de Acreditare Nr. 008-L
  • Acreditat din anul 2002 de RENAR – Organismul Naţional de Acreditare, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025
  • Autorizat de către AFER- Autoritatea Feroviară Română, Autorizaţia  Seria AL Nr. 121/2001
  • Recunoscut de către Ministerul Economiei şi Comerţului prin Ordinul nr. 521/2004 pentru evaluarea conformităţii produselor electrice şi electronice, cu cerinţele esenţiale prevăzute de HG nr. 457/2003 – Directiva de Joasă Tensiune şi prin Ordinul nr. 552/2004 pentru evaluarea conformităţii aparatelor electrice şi electronice, cu principalele cerinţe de protecţie prevăzute de HG nr. 497/2003, Directiva de Compatibilitate Electromagnetică
  • Funcţionează din anul 2009 ca parte a OICPE