Produse certificate

LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE CONFORM SCHEMA «5» (07.12.2020)

DESCARCA / SCHEMA 5

Schema de certificare «5» – certificarea conformităţii, pe bază de încercări de tip, evaluare iniţială a producţiei urmată de supravegherea periodică a producţiei, eșantionarea produselor din fabrică și din piață pe toată perioada de valabilitate a certificării şi acordarea Licenţei pentru Marcă de Conformitate *

Evaluarea iniţială a producţiei constă în verificarea informaţiilor furnizate de producător în chestionarul de autoevaluare precum şi evaluarea cerinţelor din SR EN ISO 9001, pentru realizarea produselor supuse evaluării (controlul produselor aprovizionate, evaluarea furnizorilor de materiale şi componente, examinările şi încercările pe fluxul de producţie, controlul calităţii producţiei, produse neconforme, controlul documentelor, dispozitive de monitorizare şi măsurare, etalonarea şi verificarea aparatelor de măsură şi control, înregistrări, manipulare şi depozitare).

În urma procesului iniţial de evaluare a conformităţii se eliberează un Certificat de Conformitate şi o Licenţă pentru Marcă de Conformitate , cu termen de valabilitate de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire, la cerere, pentru încă 3 ani (în urma unui proces de evaluare în vederea prelungirii) pe perioada celor trei ani se efectuează supravegheri periodice ale producţiei, eșantionarea de produse din fabrică si din piață. supravegherea producţiei se efectuează anual pentru majoritatea grupelor de produse şi bianual pentru cabluri şi conductoare electrice cu scopul de a verifica menţinerea conformităţii produsului cu cerinţele iniţiale, modul de utilizare a mărcii de conformitate şi referirile la certificare făcute de producător sau titular de licenţă.

Certificatul de Conformitate şi Licenţa pentru Marcă de Conformitate, emise ca urmare a evaluării conformităţii în raport cu incercarile de tip si documentele normative, constituie informaţii suport suplimentare în Declaraţia de conformitate întocmită de producător sau importator.

Producătorul va emite pe propria sa răspundere Declaraţia de conformitate pentru produsele de acelaşi tip fabricate ulterior şi va aplica marcajul dacă sunt îndeplinite toate cerinţele directivelor europene aplicabile produsului certificat de OICPE.

Produsul supus încercarilor de tip precum și produsele de acelaşi tip fabricate ulterior sunt acoperite de Certificatul de Conformitate şi Licenţa pentru Marcă de Conformitate emise de OICPE.

*) Marca de Conformitate acordată este o marcă înregistrată la OSIM şi se află sub incidenţa legii proprietăţii intelectuale.

*) Marca de Conformitate se aplică numai pe produsele la care procesul de certificare conform schema «5» a fost finalizat.


LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE CONFORM SCHEMA «3»
(05.04.2020)

DESCARCA / SCHEMA 3

Schema de certificare «3» – certificarea conformităţii, pe bază de încercări de tip, evaluare iniţială a producţiei urmată de supravegherea periodică a producţiei pe toată perioada de valabilitate a certificării şi acordarea Licenţei pentru Marcă de Conformitate *

Evaluarea iniţială a producţiei constă în verificarea informaţiilor furnizate de producător în Chestionarul de autoevaluare precum şi evaluarea cerinţelor din SR EN ISO 9001, pentru realizarea produselor supuse evaluării (controlul produselor aprovizionate, evaluarea furnizorilor de materiale şi componente, examinările şi încercările pe fluxul de producţie, controlul calităţii producţiei, produse neconforme, controlul documentelor, dispozitive de monitorizare şi măsurare, etalonarea şi verificarea aparatelor de măsură şi control, înregistrări, manipulare şi depozitare).

În urma procesului iniţial de evaluare a conformităţii se eliberează un Certificat de Conformitate şi o Licenţă pentru Marcă de Conformitate , cu termen de valabilitate de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire, la cerere, pentru încă 3 ani (în urma unui proces de evaluare în vederea prelungirii) pe perioada celor trei ani se efectuează supravegheri periodice ale producţiei. Supravegherea producţiei se efectuează anual pentru majoritatea grupelor de produse şi bianual pentru cabluri şi conductoare electrice cu scopul de a verifica menţinerea conformităţii produsului cu cerinţele iniţiale, modul de utilizare a mărcii de conformitate şi referirile la certificare făcute de producător sau titular de licenţă.

Certificatul de Conformitate şi Licenţa pentru Marcă de Conformitate, emise ca urmare a evaluării conformităţii în raport cu incercarile de tip si documentele normative, constituie informaţii suport suplimentare în Declaraţia de Conformitate întocmită de producător sau importator.

Producătorul va emite pe propria sa răspundere Declaraţia de Conformitate pentru produsele de acelaşi tip fabricate ulterior şi va aplica marcajul dacă sunt îndeplinite toate cerinţele directivelor europene aplicabile produsului certificat de OICPE.

Produsul supus incercarilor de tip precum si produsele de acelaşi tip fabricate ulterior sunt acoperite de Certificatul de Conformitate şi Licenţa pentru Marcă de Conformitate emise de OICPE.

*) Marca de conformitate acordată este o marcă înregistrată la OSIM şi se află sub incidenţa legii proprietăţii intelectuale.

*) Marca de conformitate se aplica numai pe produsele la care procesul de Certificare conform schema «3» a fost finalizat.

 

LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE CONFORM SCHEMA «1a» (25.04.2020)

DESCARCA / SCHEMA 1a

Schema de certificare «1a» – certificarea conformităţii pe bază de încercări de tip

În baza rezultatelor încercărilor efectuate şi a evaluării documentaţiei se declară că produsul este în conformitate cu standardul(ele) aplicabil(le).

În urma procesului de evaluare a conformităţii se eliberează un Certificat de Conformitate – iniţial, cu termen de valabilitate de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire, la cerere, cu încă 2 ani (în urma unui proces de evaluare în vederea prelungirii).

Certificatul de Conformitate emis ca urmare a evaluării conformităţii în raport cu incercarile de tip si documentele normative, constituie informaţii suport suplimentare în Declaraţia de Conformitate întocmită de producător.

Producătorul va emite pe propria sa răspundere Declaraţia de Conformitate pentru produsele de acelaşi tip fabricate ulterior şi va aplica marcajul dacă sunt îndeplinite toate cerinţele directivelor europene aplicabile produsului certificat de OICPE.

Certificatul de Conformitate este valabil numai pentru eşantionul supus încercărilor de tip.

Produsele de acelaşi tip fabricate ulterior nu sunt acoperite de acest Certificat de Conformitate.

LISTA CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE/LICENŢELOR DE MARCĂ DE CONFORMITATE ANULATE (05.04.2020)

DESCARCA / ANULATE