Servicii homepage

ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE are participări în calitate de partener al  INSTITUTULUI NATIONAL de CERCETARE- DEZVOLTARE pentru  INGINERIE ELECTRICĂ-  INCDIE – ICPE-CA București, prin incheierea mai multor contracte subsidiare din cadrul CONTRACTULULUI DE FINANȚARE POC-G  NR. 112/09.09.201, COD: MySMIS2014+105566

TITLU: “SISTEM MODULAR INTEGRAT ȘI TEHNOLOGIE PENTRU ECRANARE
ELECTROMAGNETICĂ A INCINTELOR ÎN GAMA 100KHZ-18GHZ
(SITEM)  

 1. CONTRACT SUBSIDIAR de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere – Anexă la Contractul de finanțare
  112/09.09.2016, cod SMIS2014+105566 cu titlul “Sistem modular integrat și tehnologie pentru ecranare electromagnetică a incintelor în gama 100kHz-18GHz (SITEM)”

Nr. contract: 137/22.01.2018

Tip proiect : Parteneriat pentru transfer de cunoștințe.

Activități de tip B  –  (B1)

Titlu:“Acces la infrastructura – închiriere echipamente  RF în gama 100kHz-18 GHz

Durată contract: 12 luni

______________________________________

 1. CONTRACT SUBSIDIAR de cercetare industrialăși/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere – Anexă la Contractul de finanțare
  112/09.09.2016, cod SMIS2014+105566 cu titlul “Sistem modular integrat și tehnologie pentru ecranare electromagnetică a incintelor în gama 100kHz-18GHz (SITEM)”

Nr. contract: 136/22.01.2018

Tip proiect : Parteneriat pentru transfer de cunoștințe.  

Activități de tip B – (B3)

Titlu: “ Închiriere spațiu tehnologic camera anechoică pentru încercări de
compatibilitate electromagnetică în gama 100kHz- 18GHz“

 Durata: 12 luni

____________________________________

 1. CONTRACT SUBSIDIAR de cercetare industrialăși/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere – Anexă la Contractul de finanțare
  112/09.09.2016, cod SMIS2014+105566 cu titlul “Sistem modular integrat și tehnologie pentru ecranare electromagnetică a incintelor în gama 100kHz-18GHz (SITEM)”

Nr. contract:  1350/08.07.2018

Tip proiect : Parteneriat pentru transfer de cunoștințe.

Activități de tip C
Titlu:  “Metodologie de încercare ESD, execuție și validare stand pentru
determinarea imunității la descărcări electrostatice a echipamentelor
electrice“

 Durată contract: 12 luni

______________________________________

 1. CONTRACT SUBSIDIAR de cercetare industrialăși/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere – Anexă la Contractul de finanțare
  112/09.09.2016, cod SMIS2014+105566 cu titlul “Sistem modular integrat și tehnologie pentru ecranare electromagnetică a incintelor în gama 100kHz-18GHz (SITEM)”

Nr. contract:  390/15.02.2019

Tip proiect :  Parteneriat pentru transfer de cunoștințe.

Activități de tip D

Titlu: “Studii, teste și încercări pentru validarea soluției constructive privind noua
tehnologie de ecranarea incintelor, la radiația electromagnetică,
în gama 100kHz-18GHz”

Durată contract: 18 luni

Valoare proiect: 899.721,30 lei
Valoare nerambursabilă: 683.826,50 lei
Cofinanțare: 215.894,80 lei
Intensitatea investiției publice: 76%

______________________________

 1. CONTRACT SUBSIDIAR de cercetare industrialăși/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere – Anexă la Contractul de finanțare nr. 112/09.09.2016, cod SMIS2014+105566 cu titlul “Sistem modular integrat și tehnologie pentru ecranare electromagnetică a incintelor în gama 100kHz-18GHz (SITEM)”.

Nr. contract:  2006/14.12.2020

Tip proiect : Parteneriat pentru transfer de cunoștințe.

Activități de tip D

Titlu: “Ecranarea electromagnetică de joasă și foarte joasă frecvență
(1 Hz-100kHz): materiale, incinte, teste”

Durată contract: 9 luni

+ Act Aditional nr. 1/27.04.2021 – prelungire + 8 luni